ПУ Сунце

grb_srbje

Упис деце

Обавезно доставити

Неопходни документи

Поред овог Захтева који мора бити попуњен, потребни докази за упис детета у Предшколску установу „Сунце“ Горњи Милановац су:

 • за запослене – уверење о упису у Централни регистар обавезног социјалног осигурања, или
 • листинг стажа осигурања издат од стране ПИО фонда, који не може бити старији више од два
 • месеца од дана објављивања Јавног позива;
 • за предузетнике – потврда или фотокопија решења АПР о регистарцији правног лица, за
 • пољопривреднике – потврда или решење о регистрацији пољопривредног газдинства,
 • за студенте – фотокопија индекса (прва страна и датум последњег уписаног семестра) и
 • оригинал на увид,
 • за пензионере – фотокопија решења или послењи чек пензије,
 • за лица на одслужењу казне – потврда казнено-поправне институције.

(Здравствени лист, образац се добија у Установи) –
попуњава изабрани лекар.

 • деца жртве насиља у породици, деца из породица које користе неки облик социјалне заштите, 
 • деца без родитељског старања, 
 • деца самохраних родитеља, 
 • деца из нестимулативних средина, 
 • деца са сметњама у психофизичком развоју, 
 • деца тешко оболелих родитеља, 
 • деца ратних војних инвалида, 
 • деца родитеља који имају статус расељеног или прогнаног лица …

Уколико су потребна додатна објашњења, прочитајте садржај Јавног позива или директно позовите нашу службу за даље инструкције.

Правила понашања и међусобни однос деце, запослених и њихових родитеља, односно других законских заступника деце

Позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ 2022/2023

Правилници, обрасци, захтеви

Правилник о упису деце у Предшколску установу Сунце Горњи Милановац

Захтев за упис на припремни предшколски програм у Предшколску установу Сунце Горњи Милановац 2022/2023

Захтев за упис на целодневни боравак у Предшколску установу Сунце Горњи Милановац 2022/2023

Измене и допуне Статута Предшколске установе Сунце Горњи Милановац

Правилник о изменама и допунама правилника о упису деце у ПУ Сунце

Здравствени лист детета

Обавештења

Обавештење за родитеље - четворочасовни ППП у Г. Милановцу у радној 2021/2022.години.

Важно обавештење за родитеље - 22.07.2021. год.

Обавештење о упису деце на припремни предшколски програм за радну 2021-2022. годину

Обавештење родитељима у вези уписа деце у ПУ Сунце Горњи Милановац

Обавештење у вези уписа деце НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК И НА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ САМО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ПРИСТУПОМ НА САЈТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “СУНЦЕ” : ПУСУНЦГМ.СРБ

Спискови

Списак деце која су уписана на четворочасовни припремни предшколски програм у Горњем Милановцу за радну 2022/23. годину.

КОНАЧНА ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ СУНЦЕ ЗА РАДНУ 2022-2023 ГОДИНУ

Одлука о пријему деце на целодневни боравак у Предшколску установу „Сунце“ Горњи Милановац за радну 2022-2023. годину

Закључак за 2022-2023

Коначну одлуку о пријему деце у целодневни боравак у Предшколској установи "Сунце" Горњи Милановац у радној 2021/2022.години.

Списак примљене деце на четворочасовни припремни предшколски програм

Коначна одлука о пријему деце на целодневни боравау за радну 2020-2021. годину

Списак уписане деце на припремни предшколски програм у радној 2020-2021. години

Одлука о пријему деце на целодневни боравак у ПУ „Сунце“ Горњи Милановац 2020-2021.

Списак примљених захтева за упис деце у ПУ "Сунце" Горњи Милановац: 2020-2021.

Ранг листа за пријем кандидата у ПУ Сунце

Коначна одлука о пријему деце на целодневни боравак за 2019./2020. годину

Списак примљене деце по расписаном позиву за радну 2019./2020. годину

Ранг листа деце која нису уписана у ПУ Сунце

опис услуге

Упис деце у Предшколску установу „Сунце“ Горњи Милановац

У Предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог
законског заступника:
– деца узраста од 6 месеци до 3 године (јасле);
– деца узраста од 3-6,5 година целодневни боравак
– деца узраста од 3-6,5 година полудневни боравак

Ограничења

Пријава електронским путем није могућа за самохране родитеље где су оба родитеља
позната, за родитеље који нису држављани Републике Србије, за децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др.Предшколска установа није у могућности да пријхвати пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено.

Где и како поднети пријаву

Пријава на Конкурс за упис деце подноси се Предшколској установи:

 1. Пријава за упис путем електронске услуге  (дугме еУслуга на крају овог текста). Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије (дугме еУслуга на крају овог текста). За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа.  НАПОМЕНА: Пријава електронским путем није могућа за самохране родитеље, за родитеље који нису држављани Републике Србије, за децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. Предшколска установа није у могућности да прихвати пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено.
 2.  Пријава за упис непосредно на писарници Предшколске установе На писарници  Предшколске установе, у периоду од 05.05. 2020. године до 20.05.2020. и тосваког радног дана у периоду од 08-14 часова. Образац Пријаве преузмите доле на дну странице у делу оригинални обрасци. Уколико се пријава подноси непосредно, подносилац може дати сагласност да запослени у Предшколској установи неопходне податке прибавља по службеној дужности – или сам прибавља непходну целокупну или део документације Списак потребне документације налази се званичној интернет презентацији Предшколске установе.

Информације у вези конкурса

1. Конкурс за упис у ПУ „Сунце“ – од 05.05.2020 – 20.05.2020 године.
2. Е-маил за достављање документације: sekretar@пусунцегм.срб као и преко странице:

 https://пусунцегм.срб/online-пријава-детета/    

3. контакт особа и предшколске установе за рад са странкама: Љиљана Аџић
4. Контакт телефон и мејл адреса ПУ „Сунце“ Г.Милановац је : 032-712-363 ; емаил: pusuncegm@gmil.com i office@пусунцегм.срб

Правна подлога

– Члан 17.Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, број 88/17);
– Чл. 13-14.Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС”, бр. 18/10 и
101/17);
– Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу
(„Службени гласник РС”, број 44/11);
– Статут Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац број 1-06-793 од23.03.2018. године
– Правилник о упису деце у Предшколску установу „Сунце“ Горњи Милановац број 1-06-909 од 02.04.2019. године и број 1-06-1091 од 19.04.2019. године

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support