ПУ Сунце

grb_srbje

Упис деце у Предшколску установу „Сунце“ Горњи Милановац

опис услуге

У Предшколску установу „Сунце“ Горњи Милановац, на захтев родитеља, односно другог законског заступника, могу да се упишу:
– деца узраста од 6 месеци до 3 године (јасле);
– деца узраста од 3 до 6,5 година (целодневни боравак);
– деца узраста од 3 до 6,5 година (полудневни боравак). 

Где и како поднети пријаву

Упис деце са територије Горњи Милановац подноси се Предшколској установи „Сунце“ Горњи Милановац путем Портала еУправа Републике Србије  (euprava.gov.rs), коришћењем услуге е-Вртић за општину Горњи Милановац. За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге  рођених,  Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Министарства  унутрашњих послова (Потврда о пребивалишту), тако  да родитељи не прибављају ова документа. 

Ограничења

Подношење Захтева за упис детета у предшколску установу посредством портала еУправа није могуће за родитеље који нису држављани Републике Србије.
За самохране родитеље, за децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне помоћи и друго (опције наведене у Захтеву, у делу Специфични подаци о детету), Установа није у могућности да разматра пријаву послату преко услуге е-Вртић, већ је неопходно да родитељи доставе пратећу документацију којом се доказују специфични подаци о детету, тако да потребне доказе за наведене категорије родитељи могу предати лично у Установи или их, у скенираној форми, послати на мејл sekretar@пусунцегм.срб, уз обавезно наведено име и презиме детета за које се тражени докази достављају.

Поменути докази се достављају искључиво у термину који је наведен у Јавном позиву за упис деце у Предшколску установу „Сунце“, док се накнадно предата документација (након истека Јавног позива) неће уважити.

Правна подлога

– Члан 17. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник Републике Србије”, број 88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 6/20 и 129/21);
– Члан 13-14. Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник Републике Србије”, број  18/10, 101/17, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 10/19, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон, 123/21 – др. закон и 129/21);
– Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник Републике Србије”, број 44/11);
– Статут Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац број 1-06-793 од 23.03.2018. године и 1-06-1432 од 01.07.2022. године);
– Правилник о упису деце у Предшколску установу „Сунце“ Горњи Милановац број 1-06-538 од 10.04.2022. године.

Контакт

Контакт особа Предшколске установе за рад са странкама је Љиљана Аџић.

Ближе информације можете добити лично у управи Установе (улица Вука Караџића број 4), путем телефона 032/712-363, у периоду од 08 до 14 часова или путем сајта пусунцегм.срб.

е-Мејл Установе, на који можете доставити доказе за категорије наведене у делу ОГРАНИЧЕЊА, искључиво у скенираној форми, је sekretar@пусунцегм.срб.

Правилници, обрасци, захтеви

ИНФОРМАТОР О РАДУ - 20.10.2023. год.

Правилник о упису деце у Предшколску установу Сунце Горњи Милановац

Измене и допуне Статута Предшколске установе Сунце Горњи Милановац

Правилник о изменама и допунама правилника о упису деце у ПУ Сунце

Позиви

Јавни позив за упис деце у целодневни боравак у ПУ Сунце, у радној 2023-2024. год.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ 2022/2023

Обавештења

Обавештење за родитеље - четворочасовни ППП у Г. Милановцу у радној 2021/2022.години.

Важно обавештење за родитеље - 22.07.2021. год.

Обавештење о упису деце на припремни предшколски програм за радну 2021-2022. годину

Обавештење родитељима у вези уписа деце у ПУ Сунце Горњи Милановац

Обавештење у вези уписа деце НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК И НА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ САМО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ПРИСТУПОМ НА САЈТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “СУНЦЕ” : ПУСУНЦГМ.СРБ

Спискови

Списак деце на четворочасовном припремном предшколском програму у радној 2023-2024. години

Коначна одлука о пријему деце на целодневни боравак - 2022. годиште

Коначна одлука о пријему деце на целодневни боравак - 2021. годиште

Коначна одлука о пријему деце на целодневни боравак - Објекат Рудник

Коначна одлука о пријему деце на целодневни боравак - Објекат Прањани

Списак деце која су уписана на четворочасовни припремни предшколски програм у Горњем Милановцу за радну 2022/23. годину.

КОНАЧНА ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ СУНЦЕ ЗА РАДНУ 2022-2023 ГОДИНУ

Одлука о пријему деце на целодневни боравак у Предшколску установу „Сунце“ Горњи Милановац за радну 2022-2023. годину

Закључак за 2022-2023

Коначну одлуку о пријему деце у целодневни боравак у Предшколској установи "Сунце" Горњи Милановац у радној 2021/2022.години.

Списак примљене деце на четворочасовни припремни предшколски програм

Коначна одлука о пријему деце на целодневни боравау за радну 2020-2021. годину

Списак уписане деце на припремни предшколски програм у радној 2020-2021. години

Одлука о пријему деце на целодневни боравак у ПУ „Сунце“ Горњи Милановац 2020-2021.

Списак примљених захтева за упис деце у ПУ "Сунце" Горњи Милановац: 2020-2021.

Ранг листа за пријем кандидата у ПУ Сунце

Коначна одлука о пријему деце на целодневни боравак за 2019./2020. годину

Списак примљене деце по расписаном позиву за радну 2019./2020. годину

Ранг листа деце која нису уписана у ПУ Сунце

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support