ПУ Сунце

grb_srbje

Документа

Сва неопходна документа за рад ПУ Сунце Горњи Милановац

Прописи - Правилници и пословници

Правилник о упису деце у Предшколску установу Сунце Горњи Милановац 2024-2025.

ИНФОРМАТОР О РАДУ - 20.10.2023. год.

Акт о процени ризика у ПУ Сунце

Осниове програма предшколског васпитања и образовања - Године узлета

Правилник о исплати плате у ПУ Сунце.

Правилник о прегледу и одржавању електричних и неелектричних инсталација и уређаја у опасним просторијама у ПУ Сунце.

Правилник о заштити података о личности у ПУ Сунце.

Правилник о коришћењу службеног возила у ПУ Сунце.

Правилник о употреби финанских средстава намењених трашковима репрезентације у ПУ Сунце.

Правилник о условима и начину коришћења мобилног и фиксног телефона у ПУ Сунце.

Правилник о заштити статичког електрицитета у ПУ Сунце.

Правилник о вођењу евиденције и коришћењу сл. возила и машина у ПУ Сунце.

Програм основне обуке запослених у ПУ Сунце из области заштите од пожара

Правлник о награђивању запослених у ПУ Сунце

Правлник о постављању и коришћењу видео надзора спољашњег и унутрашњег пословног простора у ПУ Сунце

Правлник о обезбедности и здрављу на раду у ПУ Сунце

Правлник о организацији буџетског рачуноводства у ПУ Сунце

Правлник о средствима и опреми за личну заштиту на раду у ПУ Сунце

Правлник о канцеларијском и архивском пословању у ПУ Сунце

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду Управног одбора

Правила понашања и међусобни однос деце, запослених и њихових родитеља, односно других законских заступника у ПУ Сунце

Правилник о заштити од пожара

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Измене и допуне статута 2022

Статут ПУ Сунце Горњи Милановац

Правилник о упису деце у Предшколску установу Сунце Горњи Милановац

Правилник о мерама, начину и поступку заштите деце ПУ Сунце Г. Милановац

Правилник о набавкама у Предшколској установи "Сунце" Горњи Милановац.

Правила понашања

Предшколски програм ПУ Сунце

Развојни план 2021.-2024.год.

Правилник о организацији и систематизацији послова Предшкололске установе Сунце Г. Милановац

Правилник о организацији и систематизацији послова у ПУ Сунце Г. Милановац

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о финансирању посебних и специјализованих програма у ПУ Сунце

Правилник о приоритетима за упис у ПУ Сунце

Правилник о сталном стручном усавршавању

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у ПУ Сунце Г. Милановац

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ПУ Сунце Г.Милановац

Закон о раду

Правилник о упису деце

Правилник о упису деце

Правилник о изменама и допунама Правилника о упису деце у Предшколску установу "Сунце" Горњи Милановац

Годишњи планови, програми, извештаји, одлуке

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «СУНЦЕ» ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

Извештај о самовредновању рада Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац за 2022/2023. годину

ОДЛУКA О ПРИЈЕМУ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК, ОБЈЕКАТ НА РУДНИКУ

ОДЛУКA О ПРИЈЕМУ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК, 2021. ГОДИШТЕ

ОДЛУКA О ПРИЈЕМУ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК, 2022. ГОДИШТЕ

Извештај о раду нутриционисте Предшколске установе Сунце за месец јун 2023. године.

Информатор о раду Предшколске установе Сунце

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Програм пословања са финансијским планом ПУ Сунце ГМ за 2023. годину

Годишњи план рада ПУ Сунце за 2022-2023.

КОНАЧНА ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ СУНЦЕ ЗА РАДНУ 2022-2023 ГОДИНУ

Одлука о пријему деце на целодневни боравак у Предшколску установу „Сунце“ Горњи Милановац за радну 2022-2023. годину

Предлог Програма пословања са финансијским планом ПУ Сунце за

Програм пословања са финансијским планом Предшколске установе Сунце за 2022. годину

Годишњи план рада Предшколске установе за радну 2021-2022. годину

Извештај о раду ПУ Сунце за 2021-2022 годину

Извештај о пословању са финансијским извештајем Предшколске установе Сунце Горњи Милановац за 2021. годину

Извештај о раду за месец октобар за 2021. годину Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац

Извештај о раду Предшколске установе за радну 2020-2021. годину.

Годишњи план рада Предшколске установе Сунце Горњи Милановац за радну 2020-2021. годину

Финансијски план за 2021. годину

Обрасци за програмски буџет за 2021. годину

Текстуално објашњење програмског буџета

Текстуални део програма пословања са финансијским планом за 2021. годину

Одлукa о пријему деце у целодневни боравак у Предшколску установу Сунце Г. Милановац за радну 2021-2022 годину

Извештај о пословању са финансијским извештајем за 2020. годину Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац

Образац за полугодишњи извештај о учинку програма за 2020. годину

Оперативни план ПУ Сунце, март 2020. год.

Годишњи план рада за ПУ Сунце за радну 2019-2020. годину

Извештај о раду Предшколске установе Сунце Горњи Милановац за радну 2019-2020. годину

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у Предшколској установи "Сунце" Горњи Милановац.

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

За оперативни план: Теме и здравствено васпитне активности код деце током ванредног стања

Извештај о раду ПУ Сунце за радну 2018-2019. годину

План рада стручног сарадника-логопеда у условима ванредног стања

Годишњи план за 2014-2015. годину

Опште основе предшколског програма

Остали документи

Јавни позив за упис деце на целодневни воравак у ПУ Сунце у радној -2022/2023.

Захтев за упис на целодневни боравак у Предшколску установу Сунце Горњи Милановац-2022/2023.

Захтев за упис на припремни предшколски програм у Предшколску установу Сунце Горњи Милановац-2022/2023.

Преглед броја запослених и средстава за плате за 2021. годину

Друга Измена и допуна Статута

Измене и допуне Статута 2020

Закључак за 2022-2023. год.

Обавештење о упису деце на припремни предшколски програм за радну 2021-2022. годину

Свим државним органима - Вакцинација против COVID-19

Позив на упис на предшколски припремни програм 2020/21. год.

Позив на упис на упис деце на целодневни боравак за радну 2020/21. год.

Јавни позив за упис детета у ПУ Сунце Г.Милановац

Опште препоруке за свакодневни пријем деце

Водич за увођење у посао васпитача

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о предшколском образовању и васпитању

Захтев за упис на целодневни боравак

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support