ПУ Сунце

grb_srbje

Захтев за упис детета

у ПУ Сунце

Обавезно доставити

Неопходни документи

Поред овог Захтева који мора бити попуњен, потребни докази за упис детета у Предшколску установу „Сунце“ Горњи Милановац су:

 • за запослене – уверење о упису у Централни регистар обавезног социјалног осигурања, или
 • листинг стажа осигурања издат од стране ПИО фонда, који не може бити старији више од два
 • месеца од дана објављивања Јавног позива;
 • за предузетнике – потврда или фотокопија решења АПР о регистарцији правног лица, за
 • пољопривреднике – потврда или решење о регистрацији пољопривредног газдинства,
 • за студенте – фотокопија индекса (прва страна и датум последњег уписаног семестра) и
 • оригинал на увид,
 • за пензионере – фотокопија решења или послењи чек пензије,
 • за лица на одслужењу казне – потврда казнено-поправне институције.

(Здравствени лист, образац се добија у Установи) –
попуњава изабрани лекар.

 • деца жртве насиља у породици, деца из породица које користе неки облик социјалне заштите, 
 • деца без родитељског старања, 
 • деца самохраних родитеља, 
 • деца из нестимулативних средина, 
 • деца са сметњама у психофизичком развоју, 
 • деца тешко оболелих родитеља, 
 • деца ратних војних инвалида, 
 • деца родитеља који имају статус расељеног или прогнаног лица …

Уколико су потребна додатна објашњења, прочитајте садржај Јавног позива или директно позовите нашу службу за даље инструкције.

е-Обрасци

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕТЕТА У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК У ПУ "СУНЦЕ"

ПРИЈАВА ЗА УПИС ДЕТЕТА НА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "СУНЦЕ" ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

ЗДРАВСТВЕНИ ЛИСТ ДЕТЕТА (ПОПУЊАВА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ПЕДИЈАТАР)

Овлашћење ПУ Сунце за прибављање докумената по службеној дужности

Молимо вас да попуните сва поља у обрасцу

На основу члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) овлашћујем Предшколску Установу „Сунце“ Горњи Милановац да у моје име и за мој рачун може прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање о упису детета у Предшколску Установу „Сунце“ Горњи Милановац.

Молимо вас да попуните сва поља у обрасцу

Захтев за упис детета у целодневни боравак у ПУ „СУНЦЕ“

Молимо вас да попуните сва поља у обрасцу

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕТЕТА НА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ПУ „СУНЦЕ“

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support